Bastos Golf Clube

Hole In One

Clube do Hole in One

Jogador Data Buraco
Kosaku Mizuno 05/06/1977 14
Shoichi Usami 23/11/1978 17
Nelson Kobayashi 18/01/1979 14
Takeo Donomai 24/06/1981 17
Giro Shigihara 31/07/1986 8
Walter Marono 18/03/1989 8
Jyo Utsunomiya 14/04/1989 8
Jyo Utsunomiya 01/06/1989 5
Jyo Utsunomiya 26/01/1990 8
Francisco Pimentel 27/03/1990 8
Takeo Donomai 14/07/1990 5
Eiji Miyakubo 07/08/1992 8
Shiouzi Mizuma 31/10/1992 17
Junko Tsuru 23/11/1992 5
Samon Miyazawa 27/12/1992 5
Valdir Dezan 07/02/1993 5
Jyo Utsunomiya 07/06/1994 8
Miyoko Higashi 19/06/1994 14
Jonas Kakimoto 11/08/1994 8
Edison Yoshikawa 29/10/1995 8
Horacio Cisternas 07/12/1995 14
Jorge Hisatugo 23/05/1996 8
Sussumu Yorozuya 18/06/1996 14
Masaru Tsuru 04/08/1996 5
Norimoto Yabuta 12/03/1997 5
Valdir Dezan 13/12/1997 5
Lidia Tsuru 08/02/1998 17
Marcos Nishizuka 15/03/1998 17
Claudio Taniguchi 15/08/1998 8
Noboru Amano 23/12/1998 8
Michihiro Hanagata 06/06/1999 17
Marcelo Shinagawa 20/06/1999 14
Eduardo Fujii 15/08/1999 14
Norimoto Yabuta 21/04/2000 14
Tiyoko Sakita 29/11/2000 8
Jyo Utsunomiya 02/10/2001 16
Leonardo Yoshikawa 02/12/2001 16
Jorge Hisatugo 16/06/2002 16
Jyo Utsunomiya 04/12/2002 8
Jonas Kakimoto 15/04/2003 8
Silvia Hisatugo 25/05/2003 8
Eiji Miyakubo 06/07/2003 16
Luiz de Souza 07/09/2003 12
Rubens Kakimoto 21/09/2003 16
Mitsuo Takeuchi 01/08/2004 12
Masami Sato 12/10/2004 12
Yoshinori Asakawa 24/07/2005 12
Agostinho Shinagawa 27/11/2005 12
Marcelo Shinagawa 15/01/2006 12
Rubens Kakimoto 04/02/2006 8
Agostinho Shinagawa 11/10/2006 5
Karina Amano 02/12/2006 8
Gabriel Kobayashi 24/06/2007 12
Nair Hanagata 01/07/2007 8
Yotaro Arida 05/08/2007 5
Claudinei Postigo 26/03/2008 8
Marcos Ebisawa 06/07/2008 -
Lidia Nishi Tsuru 12/08/2010 12
Michihiro Hanagata 13/03/2011 5
Gabriel Kobayashi 13/03/2011 5
Michihiro Hanagata 13/03/2011 5
Denis Kakimoto 27/10/2011 3
Kyoko Mizuma 13/06/2012 12
Hatsue Nozawa 06/01/2013 12
Eiji Miyakubo 12/07/2013 8
Carlos Haruo Hayashi 14/07/2013 5
Haruo Otaka 01/08/2013 12
Wilson Matsuzaki 08/06/2014 5
Dulce Yoshikawa 13/07/2014 5
Otávio A. C. de Lima 01/11/2014 5
Samon Miyazawa 03/12/2014 16
Antonio F. F. Filho 07/01/2015 5
Fanny Emiko Kakimoto 08/02/2015 8
Otávio A. C. de Lima 25/10/2015 12
Leonardo S. Yoshikawa 06/12/2015 8
Tiyoko Sakita 16/12/2015 16
Luiz Yutaka Maekawa 20/02/2016 12
Augusto Setsuo Tanaka 30/07/2016 5
Augusto Setsuo Tanaka 30/07/2016 12
Naomi I. Maekawa 25/09/2016 5
Hatsue Nozawa 09/10/2016 12
Jorge Luis A. Auad 14/11/2016 5
Eiji Miyakubo 04/12/2016 12
Wilson Matsuzaki 26/03/2017 12
Leandro Yoshikawa 29/03/2017 8
Agostinho Shinagawa 22/07/2017 5
Sussumu Yorozuya 06/08/2017 5
Leonardo S. Yoshikawa 15/09/2017 8
Carlos Kazuharu Ikeda 03/02/2018 5
Yoshio Ono 11/03/2018 12
 
 
Big Tiger Baser Agrocenter
Artabas
Lollipop
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas