Bastos Golf Clube

Resultados

Torneio Mensal de Handicap - Abril 2017

Resultado do Torneio Mensal de Hcp    
     
  23/04/2017              
Participação de 50 jogadores            
Scratch Out In Gross        
Camp. Leonardo Yoshikawa 38 38 76        
  Valdir Dezan 40 41 81        
                 
  Categoria A - index até 19.4 - Azul            
1 Michihiro Hanagata 48 41 89 16 73    
2 Claudinei Postigo 42 45 87 14 73    
3 Yoshihide Momose 41 46 87 14 73    
4 Leandro Yoshikawa 39 44 83 9 74    
                 
  Categoria B- index acima de 19.4 - Branco        
1 Helio Takata 41 44 85 24 61    
2 Yoshio Ono 41 45 86 23 63    
3 Mario Kakimoto 45 43 88 23 65    
4 Edison Yoshikawa 47 50 97 32 65    
                 
  Feminino Geral              
Scratch Out In Gross        
Camp. Matsuyo Aiso 43 45 88        
  Lidia Nishi Tsuru 47 41 88        
1 Shigueko Kakimoto 50 51 101 30 71    
2 Miyoko Higashi 48 42 90 17 73    
3 Naomi Sakita 50 54 104 30 74    
4 Tiyoko Sakita 46 46 92 17 75    
                 
  Near Pin Buraco 8 - Kiyoshigue Itagaki          
  Near Pin Buraco 16 - Gustavo H. Nagai          
                 
                 
 
 
Lollipop
Artabas
hotel luand
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas