Bastos Golf Clube

Resultados

II Torneio do Okome

Resultado do II Torneio do "Okome"   
  24/03/2019  
               
Scratch              
Campeão Leonardo Yoshikawa 37 35 72      
Vice-campeão Matheus Mizuma 42 37 79      
               
               
Handicap            
Bruno Ono 45 52 97 35 62  
Edison Yoshikawa 48 44 92 26 66  
Matsuyo Aiso 43 39 82 14 68  
Wesley Franco 40 40 80 11 69  
Syoiti Sato 45 49 94 25 69  
Marco A. Hirasaki 41 41 82 12 70  
Vitor Kenji Terui 40 41 81 11 70  
Washington Nozawa 45 46 91 21 70  
Augusto Tanaka 39 43 82 12 70  
10º Eduardo Sakita 43 47 90 19 71  
11º Hélio Takata 49 46 95 23 72  
12º Nair Hanagata 49 48 97 25 72  
13º Miyoko Higashi 45 47 92 20 72  
14º Wilson Matsuzaki 44 49 93 21 72  
15º Rubens Kakimoto 40 41 81 8 73  
16º Dulce Yoshikawa 45 46 91 18 73  
17º Lidia Nishi Tsuru 44 43 87 13 74  
18º Shigueko Kakimoto 52 51 103 29 74  
19º Kazuko Higashi 54 55 109 35 74  
20º Tsutomu Shiguehara 46 48 94 19 75  
 
 
Lollipop
Artabas
hotel luand
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas