Fechar
Golfe ProTour2019

Bastos Golf Clube

Resultados

7º Torneio Sumitomo de Golfe

Resultado do 7º Torneio Sumitomo    
     
  17/09/2017              
participação de 65 jogadores            
Scratch Out In Gross        
Camp. Leonardo Yoshikawa 35 37 72 1 71    
Vice Nicolau Valiente 38 41 79 7 72    
                 
  Masculino Tee Azul              
1 Mario Kakimoto 43 45 88 22 66    
2 Augusto Tanaka 37 43 80 14 66    
3 Claudinei Postigo 41 39 80 12 68    
4 Carlos Ikeda 46 44 90 22 68    
5 Kenji Amano 40 43 83 15 68    
                 
  Masculino Tee Branco              
1 Takumi Okamoto 50 49 99 38 61    
2 Masaru Tsuru 40 44 84 22 62    
3 Washington Nozawa 43 43 86 23 63    
4 Sergio Hiramatsu 44 49 93 29 64    
5 Leonardo Sasazaki 43 49 92 26 66    
                 
  Feminino Geral              
Scratch Out In Gross        
Camp. Lidia Nishi Tsuru 41 42 83 14 69    
Vice Sandra Akemi Hirasaki 41 45 86 20 66    
                 
1 Nair Hanagata 42 45 87 27 60    
2 Angela Tsuru 44 45 89 27 62    
3 Kazuko Higashi 51 51 102 35 67    
4 Dulce Yoshikawa 43 44 87 19 68    
5 Sadaco Ikeda 54 52 106 37 69    
                 
 
 
Artabas
Lollipop
hotel luand
 
 

2009 Copyright © Todos os direitos reservados Bastos Golf Clube - Desenvolvido por: Oeste Sistemas